HOVEDMÅL 1: Struktur
Rakkestad kommune har BTI som styringssystem for å beskrive arbeidsflyten fra undring til handling
Delmål: Handlingsveiledere
Rakkestad kommune har handlingsveiledere for helsestasjon, barnehage, skole og familiehjelpen
Delmål: Møtearenaer
Rakkestad kommune har definert møtearenaer på systemnivå, inkl. mandat og roller

HOVEDMÅL 2: Kvalitet
Rakkestad kommune har styrket kvaliteten på tjenestene sine
Delmål: Fagkompetanse
Rakkestad kommune har medarbeidere som til sammen har kompetanse til å identifisere, iverksette og evaluere
Delmål: Ferdigheter
Rakkestad kommune har medarbeidere som samhandler til barn og unges beste

HOVEDMÅL 3: Kultur
Rakkestad kommune har medarbeidere som ilegger hverandre gode intensjoner, og viser toleranse og respekt for hverandres kunnskap og arbeidsoppgaver
Delmål: Felles begreper
Rakkestad kommune har definert grunnleggende begreper
Delmål: Implementering
Rakkestad kommune har medarbeidere som har forståelse for «oppgaven», og god kvalitet på implementeringsarbeidet

HOVEDMÅL 4: Lovverk
Rakkestad kommune har medarbeidere som har forståelse for felles, eget og andres mandat og lovverk
Delmål: Taushetsplikt
Rakkestad kommune har prosedyrer som ivaretar rett forvaltning av taushetsplikten
Delmål: Felles forståelse
Rakkestad kommune har medarbeidere som kjenner til eget og andres mandat, roller og oppgaver