• at alle barn og unge får lik oppfølging, uavhengig av hvilken barnehage/skole/helsesøster/saksbehandler som er involvert
  • å yte rett hjelp til rett tid på rett nivå
  • å ha en felles faglig plattform
  • at barn og foresatte gis mulighet til medvirkning
  • å ha helhetlige tjenester
  • å kvalitetssikre kommunens arbeid
  • å styrke samhandlingen / samordningen
  • å unngå oppfølgingsbrudd og ivareta samordnet hjelp